Filosofi


Jeg har en naturvidenskabelig tilgang til mit fag og fagudøvelse. En af mine kæpheste er høj grad af patientinvolvering – du må således forvente at skulle deltage og bidrage aktivt til dit forløb og til løsningen af din problemstilling fx via øvelser/træning.

Det er min ambition at undersøge, behandle og vejlede på et højt og fagligt velunderbygget niveau. Jeg tilstræber at formidle og dele min viden, således du som patient føler dig velinformeret og medinddraget i ræssoneringsprocessen -og samtidig har en bedre forståelse for baggrunden for den lagte behandlingsplan.

Mit håb er, at det foregår i en atmosfære af tryghed, åbenhed og seriøsitet, gerne tilsat en god portion humor.