Specialsåler


SuperSole er specialdesignede ortopædiske indlægssåler. De fremstilles alene af specialuddannede fysioterapeuter. SuperSoles tilpasses, efter opvarmning, den enkeltes behov således, at muskler og led kan arbejde naturligt.

Det moderne menneske tager dagligt op mod 10-15.000 skridt.
Foden er den del af kroppen der udsættes for størst belastning når du står, går, løber og dyrker sport. Samtidig er fødderne kroppens fundament og mange problemer ikke bare i fødder men også knæ, hofte, bækken og ryg kan have sit udspring i en fejlstilling i foden.

Foden består af 26 knogler som tilsammen ca. vejer 100 g. Fodens unikke konstruktion gør det muligt at bære og absorbere den til tider store kropsvægt og belastning. Fødder, knæ og hofter belastes ifm gang, løb, hop o.l. med 2-7 x kropsvægt.

SuperSole indlægssåler bruges af en lang række elitesportsudøvere, af Team Danmark samt det danske og det svenske militær.
Indlægssåler kan dog være relevante for alle lige fra diabetesfoden eller gigtfoden til elitesportsudøveren, motionisten eller blot til hverdagsbrug. Der findes også indlæg til børn.
Fælles for alle indlæggene er, at de er dynamiske. Det betyder, at de stimulerer til optimal fodafvikling og således træner og styrker foden i sine naturlige bevægelser.

Martin Thisgaard Olesen er certificeret SuperSole-behandler, har gennemgået SuperSoles specialuddannelse og har flere års erfaring i at fremstille individuelt tilpassede indlægssåler.

Et forløb kan være målrettet SuperSoles men Supersoles kan også være en del af et behandlings-/genoptræningsforløb.

Et typisk forløb kan være:

Første konsultation

Her udføres en grundig fysioterapeutisk undersøgelse for at afdække hvorvidt såler kan bidrage til at afhjælpe problemet. Evt. videofilmes din gang og fodafvikling. I fællesskab udvælges det rette indlæg.

Anden konsultation

På baggrund af undersøgelsen fremstilles indlægssålerne manuelt så de passer til netop din fod. Her medbringes de sko sålerne skal benyttes i (medbring gerne flere par). Materialet er af en sådan beskaffenhed, at det, efter behov, gentagende gange kan opvarmes, tilpasses og justeres. Såfremt det er nødvendigt, kan det formstøbte SuperSole-indlæg suppleres med kiler og svangstøtter. Sålerne testes og vurderes afsluttende.

Tredje konsultation

Dine erfaringer med sålerne evalueres. Det er af og til nødvendigt med en justering i starten så en tilfredsstillende funktion opnås.
SuperSoles står sjældent alene . Fødderne er en del af hele bevægeapparatet og føddernes funktion skal derfor ses i relation til andre led – og omvendt. Sålerne vil således ofte supleres af anden behandling og/eller øvelsesinstruktion afhængig af problemets art.